Léčbu čelistním ortopedem potřebuje 30 procent dětí, ale léčí se jich 6 procent. Proč?

1
211

Preventivní prohlídku ročně absolvuje už jen zhruba každý druhý pacient. Slovenská komora zubních lékařů potvrzuje, že tento negativní trend je dlouhodobý a za posledních 10 let odhaduje pokles preventivních prohlídek až o 20 procent.

Takový „úsměv“ lze opravit.
Na stejný problém upozorňuje i Slovenská ortodontická společnost, která jako následek zanedbané prevence – především u dětí – eviduje vysoký počet čelistně-ortopedických anomálií. Ty ve většině případů nejsou léčeny včas, kompetentně nebo vůbec. Slovenská ortodontická společnost odhaduje, že léčbu u čelistního ortopeda potřebuje přibližně 30 procent dětí, ale léčí se jen přibližně 6 procent.

Nejde jen o „pěkný úsměv“
Detailní statistiky čelistně-ortopedických výkonů chybí, podle NZCI v roce 2020 činily 7,3 procenta zubně-lékařských výkonů. Slovenská ortodontická společnost (SOS) upozorňuje, že tato data ani zdaleka nezohledňují skutečnou potřebu léčby, zejména u dětí. Přestože preventivní prohlídka u čelistního ortopeda není povinná tak jako v případě zubního lékaře, existuje mezi nimi úzká souvislost.

Dr. med. dent. Marián Sabo, prezident… Foto: Lenka Imrichová
Dr. med. dent. Marián Sabo, prezident České ortodontické společnosti: „V drtivé většině případů přicházejí k čelistnímu ortopedovi děti právě na základě doporučení zubního lékaře.
„V drtivé většině případů přicházejí k čelistnímu ortopedovi děti právě na základě doporučení zubního lékaře. Ten by měl již od 3 let dítěte sledovat, zda má zuby ve správný čas na správném místě. I proto může v některých případech poslat k čelistnímu ortopedu už 4–6 leté dítě, obyčejně to však bývá ve věku 7–8 let. Teenagerský věk je už opravdu zlomovým obdobím, kdy se naše možnosti léčby začínají vzhledem k ukončenému vývoji trvalého chrupu komplikovat,“ říká Dr. med. dent. Marián Sabo, prezident České ortodontické společnosti a pokračuje: „Na základě našich dat dnes potřebuje čelistně-ortopedickou léčbu přibližně 30 procent dětí, ale aktuálně je jich léčeno jen asi 6 procent. Čelistní ortopedi by přitom kapacitně dokázali léčbu zajistit, stejně tak si svou roli plní zubní lékaři.

Více než strojek
Pomoci s rozšířením povědomí o důležitosti péče o tuto část našeho zdraví chce i dlouhodobá komunikační kampaň Více než strojek, kterou SOS spouští. Jejím cílem je zvýšit informovanost veřejnosti o významu prevence a zároveň poskytnout praktický návod na to, kde a s kým konzultovat ortodontickou léčbu dětí i dospělých.

Podle prezidenta SOS situaci komplikuje i fakt, že pozornost laické veřejnosti začíná nebezpečně redukovat na estetickou stránku problému. „Úplně absentuje povědomí, že „pěkné zuby“ jsou v první řadě zdravé, správně postavené a funkční zuby i čelisti,“ říká Marián Sabo a dodává: „Na dosažení zmíněného pěkného úsměvu musí často spolupracovat celý tým – kromě zubního lékaře a čelistního ortopeda také chirurg, ORL specialista či logoped. I proto je důležité bojovat proti zkresleným instagramovým představám o účelu a průběhu čelistně-ortopedické léčby a zároveň pacientům zjednodušit přístup ke kompetentním specialistům.“

Noční strojek, legenda mezi čelistními ortopedy, ve skutečnosti neexistuje! Proč? V pořadu „Jde o zdraví“ říká prezident Slovenské ortodontické společnosti Dr. MED. DENT. Marian Sabo, který pracuje ve zdravotním centru Medisaf v Seredi.
Čelistních ortopedů je (zatím) dostatek
Každý rok na Slovensku ukončí 3leté specializační studium v ​​oboru čelistní ortopedie přibližně 8 až 10 zubních lékařů. Studium má teoretickou a praktickou část, včetně léčby pacientů pod odborným dohledem školitele, takže je velmi náročné na materiálně technické i personální vybavení. „Medicína, zubní lékařství nevyjímaje, za posledních 30 let zaznamenala obrovský pokrok a o to více roste potřeba specializace zubních lékařů na jednotlivé výkony. Řešením je kvalitní vzdělávání a praxe, proto slovenské univerzity potřebují ze strany státu a zřizovatele vytvořit takové podmínky, které zajistí nejen dlouhodobě udržitelnou kvalitu vzdělávacího procesu, ale i dostatek specialistů,“ říká na margo tématu MUDr. Simona Dianišková, vedoucí Katedry čelistní ortopedie Lékařské fakulty SZU. Titul „Čelistní ortoped“ lze získat na dvou slovenských univerzitách, v Košicích a v Bratislavě. Je zakotven v příloze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/EC o uznávání profesionálních kvalifikací, díky čemuž mají čeští čelistní ortopedi možnost automatického uznávání jejich specializace v rámci celé EU.