Atopický pochod znamená vývoj od ekzému až k astmatu. Dokážeme zastavit u našich dětí toto rozjeté mlýnské kolo?

1
241
Girl suffering asthma attack reaching inhaler sitting on a couch in the living room at home

Dokážeme zastavit rozjeté mlýnské kolo? Dá se zastavit atopický pochod? Co všechno na něj ovlivňuje? Tabákový kouř, užívání antibiotik, jisté typy virů. V čem všem pomáhá tvz. alergenová imunoterapie?

Woman using asthma inhaler


Alergická rýma znamená mít desetinásobně vyšší riziko astmatu, ale správná léčba dokáže vývoj do alergického astmatu zastavit! Ve videu pořadu „Jde o zdraví“ říká MUDr. Iveta Neuschlová, zástupkyně přednostky Kliniky dětské pneumologie a ftizeologie NOUCH v Bratislavě. Víte, že běžné koronaviry vedou k těžším formám astmatických záchvatů než COVID-19?